• ZONES AND ROADS

    INVEST FOR BETTER FUTURE

Испратете ни електронска пошта

Проект ЗОНИ И ПАТИШТА

Телефон: +389 34 552 320

Факс: +389 34 552 320

Мобилен: +389 71 364 934

e-mail: zonesandroads@gmail.com

ЦРЈИПР

Телефон: +389 34 340 139

Факс: +389 34 340 139

e-mail: southeastregion@rdc.mk

© 2013 Tourist Union Strumica